Westerlund, S. (2021) ”Slöjdämnet och karriärreformen: Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), s. 49–72. doi: 10.7577/TechneA.4725.