Härkki, T. och Rönkkö, M.-L. (2023) ”Student craft teachers’ garment-fitting process analysed using qualitative video analysis”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(1), s. 46–61. doi: 10.7577/TechneA.4949.