Carlsen, K., Johansson, M. och Koch, M. (2022) ”Förord”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 29(2), s. i-iii. doi: 10.7577/TechneA.5021.