Gåfvels, C., Lindberg, V. och Skarelius ,H. (2024) ”Sy ihop: Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(1), s. 82–100. doi: 10.7577/TechneA.5334.