Kröger, T., Turunen, V. och Kaipainen, M. (2024) ”Student teachers’ attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(1), s. 14–28. doi: 10.7577/TechneA.5342.