Holmberg, A. (2013) ”Masters and Apprentices of Textile Craft”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 20(3). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/703 (åtkomstdatum: 12juni2021).