Veeber, E., Syrjäläinen, E. och Lind, E. (2015) ”A discussion of the necessity of craft education in the 21st century”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 22(1). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875 (åtkomstdatum: 31 mars 2023).