[1]
J. Andersson, L. Brøns-Pedersen, och B. Illum, ”Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden”, Techne serien, vol. 23, nr 2, juni 2016.