[1]
S. Myrskog och J. Högväg, ”Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd”, Techne serien, vol. 27, nr 1, s. 70–87, feb. 2020.