[1]
M. Porko-Hudd, ”Förord”, Techne serien, vol. 28, nr 3, s. i-ii, juni 2021.