[1]
S. Westerlund, ”Slöjdämnet och karriärreformen: Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling”, Techne serien, vol. 28, nr 4, s. 49–72, dec. 2021.