[1]
S. Westerlund, K. Borg, M. Porko-Hudd, och V. Lindberg, ”Inledning”, TechneA, vol. 28, nr 4, s. ii-vi, dec. 2021.