[1]
K. Carlsen, M. Johansson, och M. Koch, ”Förord”, Techne serien, vol. 29, nr 2, s. i-iii, sep. 2022.