Johansson, M., och V. Lindberg. ”Att lära Sig Se trådraken – Om Tvekan Och fokusförskjutning På väg Mot förändrat Kunnande”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 24, nr 1, maj 2017, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1758.