Häsänen, U., J. Lepistö, och M.-L. Rönkkö. ”Students confronting risks during holistic craft processes”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, vol. 25, nr 1, juni 2018, s. 31-48, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1872.