Seitamaa-Hakkarainen, P. ”Editorial”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 24, nr 1, juni 2017, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2172.