Reid, C., J. Buckley, och R. Dunbar. ”Investigating the Effect of Engineering Student’s Spatial Ability and Expertise on General Complex Problem Solving”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, april 2021, s. 72-81, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4283.