Sundqvist, P., och T. Nilsson. ”Preschool Heads’ Perceptions of Technology and Technology Education”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, april 2021, s. 418-24, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4286.