Hoebeke, S., I. Strand, och P. Haakonsen. ”Programming As a New Creative Material in Art and Design Education”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, augusti 2021, s. 233-40, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4325.