Williams, J., och M. Svensson. ”Section II, Introduction”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, april 2021, s. iv-iv, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410.