Yliverronen, V., och J. . Buckley. ”Section IV, Introduction”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, april 2021, s. viii-viii, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412.