Stables , K. ., och D. Canty. ”Section V, Introduction”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 2, april 2021, s. ix-ix, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413.