Porko-Hudd, M. ”Förord”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 3, juni 2021, s. i-ii, doi:10.7577/TechneA.4488.