Westerlund, S., K. Borg, M. Porko-Hudd, och V. Lindberg. ”Inledning”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 28, nr 4, december 2021, s. ii-vi, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4742.