Carlsen, K., M. Johansson, och M. Koch. ”Förord”. 2022. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 29, nr 2, september 2022, s. i-iii, doi:10.7577/TechneA.5021.