Gåfvels, C., V. Lindberg, och H.Skarelius . ”Sy ihop: Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, vol. 31, nr 1, februari 2024, s. 82-100, doi:10.7577/TechneA.5334.