Kröger, T., V. Turunen, och M. Kaipainen. ”Student teachers’ attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, vol. 31, nr 1, februari 2024, s. 14-28, doi:10.7577/TechneA.5342.