Veeber, E., E. Syrjäläinen, och E. Lind. ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, vol. 22, nr 1, februari 2015, https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875.