Digranes, Ingvild, Laila Belinda Fauske, och Silje Bergman. ”Editorial”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 21, no. 2 (december 31, 2014). åtkomstdatum september 22, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1257.