Marjanen, Päivi, Eila Lindfors, och Sirpa Ketola. ”School Craft in Memories of Three Generations”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 25, no. 1 (juni 21, 2018): 1–16. åtkomstdatum mars 4, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2163.