Seitamaa-Hakkarainen, Pirita. ”Editorial”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 24, no. 1 (juni 19, 2017). åtkomstdatum maj 28, 2022. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2172.