Kokko, Sirpa, och Riikka Räisänen. ”Craft Education in Sustaining and Developing Craft Traditions: Reflections from Finnish Craft Teacher Education”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 26, no. 1 (juni 13, 2019): 27–43. åtkomstdatum juli 28, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2911.