Porko-Hudd, Mia, Sinikka Pöllänen, och Eila Lindfors. ”Common and Holistic Crafts Education in Finland”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 25, no. 3 (november 2, 2018): 26–38. åtkomstdatum november 28, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3025.