Reid, Clodagh, Jeffrey Buckley, och Rónán Dunbar. ”Investigating the Effect of Engineering Student’s Spatial Ability and Expertise on General Complex Problem Solving”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 2 (april 26, 2021): 72–81. åtkomstdatum oktober 24, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4283.