Hoebeke, Stephanie, Ingri Strand, och Peter Haakonsen. ”Programming As a New Creative Material in Art and Design Education”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 2 (augusti 23, 2021): 233–240. åtkomstdatum mars 31, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4325.