Soobik, Mart. ”Estonian Class Teachers’ Views on Creativity and Facilitating Creativity in Technology Education”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 2 (april 26, 2021): 392–399. åtkomstdatum juni 13, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4327.