Williams, John, och Maria Svensson. ”Section II, Introduction”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 2 (april 26, 2021): iv-iv. åtkomstdatum december 1, 2022. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410.