Yliverronen, Virpi, och Jeffrey Buckley. ”Section IV, Introduction”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 2 (april 26, 2021): viii-viii. åtkomstdatum februari 5, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412.