Porko-Hudd, Mia. ”Förord”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28, no. 3 (juni 22, 2021): i-ii. åtkomstdatum december 1, 2022. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4488.