Carlsen, Kari, Marléne Johansson, och Marie Koch. ”Förord”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 29, no. 2 (september 9, 2022): i-iii. åtkomstdatum april 22, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5021.