Gåfvels, Camilla, Viveca Lindberg, och Hanna Skarelius . ”Sy Ihop: Kommunikativa Resurser I Olika (slöjd)bedömningshandlingar”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31, no. 1 (februari 7, 2024): 82–100. åtkomstdatum juli 22, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5334.