Kröger, Tarja, Virpi Turunen, och Minna Kaipainen. ”Student teachers’ Attitudes to Materials in the Contexts of Crafting and Consuming”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31, no. 1 (februari 7, 2024): 14–28. åtkomstdatum juli 21, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5342.