Veeber, Eva, Erja Syrjäläinen, och Ene Lind. ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 22, no. 1 (februari 26, 2015). åtkomstdatum mars 31, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875.