1.
Johansson M, Lindberg V. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. TechneA [Internet]. 16 maj 2017 [citerad 21 januari 2022];24(1). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1758