1.
Myrskog S, Högväg J. Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. Techne serien [Internet]. 19 februari 2020 [citerad 28 maj 2024];27(1):70-87. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3427