1.
Carlsen K, Johansson M, Koch M. Förord. Techne serien [Internet]. 09 september 2022 [citerad 21 mars 2023];29(2):i-iii. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5021