Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap https://journals.oslomet.no/index.php/techneA <p>Techne serien ägs av <a href="http://nordfo.blogspot.com/p/om-nordfo.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NordFo</a>, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien startades 1995 som en tryckt publikation, från och med 2011 görs all publicering som ”open access”. Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet Techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse; att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien publicerar peer review granskad forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Journalen öppnar upp för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet. Artiklarna kan fokusera på bland annat pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och teknologiska sammanhang i formella och informella fysiska och virtuella lärmiljöer.</p> sv-SE <p>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</p><p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p><p>Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</p>Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>). Mia.Porko-Hudd@abo.fi (Mia Porko-Hudd) juha.hartvik@abo.fi (Juha Hartvik) Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Förord https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4488 <p>Bästa läsare!</p> <p>Välkommen att läsa artiklar i detta nya nummer av Techne Serien, det tredje numret under år 2021. I numret finns sex artiklar vars gemensamma nämnare kan reduceras till ordkonstruktionerna samskapande, meningsskapande och tvärvetenskapande. Den första artikeln <em>Video Data Analysis for Tracing Emotional Aspects of Collaborative Design and Making Processes </em>av Tiina Paavola, Kaiju Kangas, Sirpa Kokko, Sini Riikonen, Varpu Mehto, Kai Hakkarainen och Pirita Seitamaa-Hakkarainen, beskriver införandet av en systematisk analys på tre nivåer för videoanalys, för att spåra emotionella aspekter av en Makercentrerad samarbetsdesign och tillverkningsprocess. För analys av longitudinella samarbetsprocesser utvecklades den visuella analysmetoden Making-Process-Rug, som möjliggör spårning av materialmedierade verbala och förkroppsligade tillverkningsprocesser. Metoden exemplifieras genom en fallstudie där en grupp elever i årskurs 7 använde traditionella och digitala tillverkningstekniker för att uppfinna, designa och tillverka artefakter. Datamaterialet utgörs av 11 timmar videofilm som analyseras på tre nivåer bestående av makro, mellanliggande och mikro nivå. Resultaten visar att metoden för att identifiera känslor från videodata har potential för pedagogisk forskning inom olika områden, men att kulturspecifika uttryck och tolkningar av känslor kräver särskild uppmärksamhet i fortsatt metodutveckling.</p> <p>I den andra artikeln <em>Laddad slöjd – slöjdkunnande och slöjdföremåls meningsskapande, </em>strävar Marléne Johansson att utifrån slöjdforskning och historiska, sociala och kulturella grunder ge en översiktlig bild och lyfta fram hur slöjd, slöjdkunnande och slöjdföremål kan uppfattas ’laddade’ på olika vis. Artikeln inleds med beskrivningar om olika redskaps och föremåls laddningar. Med hjälp av en sax, en nål och en jeansväska illustreras hur olika varianter av respektive redskap har olika laddningar. En sax är inte bara en sax, den kan t ex vara en fårklippningssax, leksakssax i plast, tillklippningssax, plåtsax, kirurgsax, taggsax, broderisax, knapphålssax eller frisörsax, var och en med sin egen form, sitt eget specifika användningsändamål och laddning. Johansson belyser vidare hur skolslöjd och slöjdkunnande ger och ges laddningar samt för resonemang om slöjdkunnande och slöjdföremåls meningsskapande i och utanför skolan. Artikeln avslutas med att lyfta fram behovet av en breddad syn på slöjdens kunskapsform, och vad det kan innefatta att arbeta i hela processer utifrån idéer, olika material och redskap till ett fysiskt föremål.</p> <p>Artikeln <em>”Det blir ofte vanskelig å få til de tverrfaglige greiene” Et lærerperspektiv på tverrfaglighet</em> av Torunn Paulsen Dagsland tar läsaren till tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter som den nya läroplanen för den norska grundutbildningen ger. Artikeln belyser hur den övergripande delen av läroplanen beskriver begreppet tvärvetenskapligt som en pedagogisk princip och hur detta tillåter lärare att konstruera sin egen förståelse för vad ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt är, och hur olika former av tvärvetenskaplig undervisning kan formas. Undersökningen bygger på dokumentanalys och intervjuer med tolv lärare i gymnasiet som undervisar i naturfag och i kunst og håndverk. Den teoretiska ramen för studien utgörs av Goodlads läroplansteori. Artikeln beskriver vad lärarna placerar i begreppet tvärvetenskapligt och hur de operationaliserar detta i sin undervisning. Studien visar att majoriteten av lärarna hävdar att tvärvetenskap innebär undervisning där ämnen integreras och glider in i varandra. Undersökningen visar dock att när lärarna ser på sin egen operationaliserade undervisning, märker de att de förstår och tillämpar den tvärvetenskapliga metoden på olika sätt.</p> <p>Den fjärde artikeln utgörs av <em>Reasons for knitting blogging and its importance for crafting</em> av Katja Vilhunen, Sinikka Pöllänen and Harri Pitkäniemi. I artikeln beskrivs en studie om orsaker till varför många som håller på med stickning, också väljer att blogga om sin verksamhet och hur bloggandet i sin tur stödjer hantverket. Studien genomfördes som en mixed-methods studie där det empiriska materialet insamlades genom två online enkäter under två olika år i samma grupp av finska bloggare, samt genom essäer skriva efter de senare enkäterna. Studiens kvantitativa data fokuserade på tidsrelaterade förändringar i bloggningen, medan det kvalitativa datat användes som klargörande beskrivningar. Resultaten visar att det fanns flera orsaker till bloggning om stickande. Orsakerna bestod av inspiration och materialisering, känsla av samhörighet och gemenskapsstöd, samt uppmuntran, reflektion och minnen. Studien antyder att stickning och bloggning kompletterade varandra, och att bloggningen stödde utvecklingen av bloggarnas stickning till en seriös fritidsaktivitet bestående av meningsfulla långsiktiga aktiviteter och tydliga mål.</p> <p>Den femte artikeln i numret är skriven av Stina Westerlund och Marcus Samuelsson. Artikeln <em>Lära sig att stå ut – ett bidrag till diskussionen om varför vi har slöjd i skolan</em> fokuserar på den stundvis högljutt ställda frågan som svenska slöjdlärare får bemöta om slöjdens varande som läroämne. Forskarna förankrar diskussionen i teorier om motstånd och ledarskap. Datamaterialet i studien utgörs av tidigare insamlade videoobservationer som tar fasta på hur tre lärare förhåller sig till elever som möter externt eller internt motstånd under slöjdprocesser. Studien visar att lärarnas olika sätt att förhålla sig till, arbeta med och språkliggöra motståndet som eleverna upplever, gör att elevernas erfarenheter av motstånd i skolslöjden blir olika. Artikeln lyfter även fram diskursen om slöjd som ett roligt ämne och vad detta medför för både lärare och elever i stunder av motstånd. Avslutningsvis konstateras att lärares arbete att ge olika typer av stöd utifrån situation och individ är både komplext och utmanande. Enligt forskarna kvarstår det ett behov av att studera balansen mellan olika typer av stöd i slöjdundervisning samt vidareutveckla begrepp som fördjupat ringar in olika kvaliteter i hur lärare i slöjd leder undervisningen.</p> <p>Numrets sista artikel, <em>Utbytesstuderandes erfarenheter av slöjd på universitetsnivå</em>, är skriven av Pia Brännkärr. I artikeln diskuteras universitetens internationalisering från ett mottagarperspektiv. Forskningsfrågan för studien lyder: Vilka erfarenheter synliggör utbytesstuderande från slöjdkursen de deltagit i? Det empiriska materialet består av 13 utbytesstuderandes skriftliga kursuppgifter från en slöjdkurs hösten 2018 vid Åbo Akademi. Genom tematisk analys och med hjälp av programmet Nvivo har studerandes texter analyserats och fem teman har skapats. Resultaten visar att utbytesstuderandes erfarenheter handlar om känslor och personlig utveckling, reflektioner gällande ämnesteknologi, den kommande lärarprofessionen, kontakten till och interaktionen med medstuderande och lärare, samt kopplingar och reflektioner till det omgivande samhället och hemlandet. Studien ger ett internationellt perspektiv på slöjdupplevelser, samt kunskap som hjälper mottagande universitet och lärare att i framtiden anpassa verksamheten så att studerande får bästa möjliga utbyte och erfarenhet.</p> <p>Med dessa artiklar önskar jag er givande och tankeväckande lässtunder, och uppmanar er att aktivt använda Techne Seriens artiklar i utbildning och forskning. Tillsammans bidrar vi till att slöjdforskningen stärks och sprids!</p> <p>En vacker sommardag i Vasa 2021,</p> <p>Mia Porko-Hudd</p> <p>Huvudredaktör</p> Mia Porko-Hudd Copyright (c) 2021 Mia Porko-Hudd http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4488 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 Utbytesstuderandes erfarenheter av slöjd på universitetsnivå https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4461 <p>Internationalisering är en viktig del av universitetens verksamhet. Inom slöjdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa har det iakttagits en ökning när det gäller antalet utbytesstuderande med intresse att avlägga en eller flera slöjdkurser under deras utbytesperiod. För en del utbytesstuderande har slöjd varit någonting helt nytt och obekant medan andra har haft ett liknande ämne i sitt hemland. Det här har väckt intresset och frågan om vad som gör lärandet och verksamheten i slöjd intressant för utbytesstuderande. Den här studiens syfte är att undersöka hurdana erfarenheter utbytesstuderande får under en slöjdkurs på universitetsnivå. Forskningsfrågan är: Vilka erfarenheter synliggör utbytesstuderande från slöjdkursen de deltagit i? Genom studien fås ett internationellt perspektiv på slöjdupplevelser, samt kunskap som hjälper mottagande universitet och lärare att i framtiden anpassa verksamheten så att studerande får bästa möjliga utbyte och erfarenhet. Det empiriska materialet består av 13 utbytes­studerandes skriftliga kursuppgifter från en slöjdkurs hösten 2018. Genom tematisk analys och med hjälp av programmet Nvivo har studerandes texter analyserats och fem teman har skapats. Det som framkommer i resultatet är att utbytesstuderandes erfarenheter berör: det personliga såsom känslor och personlig utveckling, det ämnesteknologiska såsom olika tekniker och material, den kommande lärarprofessionen, kontakten till och interaktionen med medstuderande och lärare, samt kopplingar och reflektioner till det omgivande samhället och hemlandet. Många av erfarenheterna fokuserar på det personliga och på interaktionen och kontakten med medstuderanden. Erfarenheterna berör till stor del liknande områden som framkommer i tidigare forskning.</p> <p>Keywords: utbytesstuderande, erfarenhet, slöjd, universitet, slöjdutbildning</p> Pia Brännkärr Copyright (c) 2021 Pia Brännkärr http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4461 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 PATT38 Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4422 <p> </p> <p><strong>Technology in our Hands. Creative Pedagogy and Ambitious Teacher Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br />the introduction to the conference.</p> Mia Porko-Hudd, Eila Lindfors, Marja-Leena Rönkkö Copyright (c) 2021 Mia Porko-Hudd, Eila Lindfors, Marja-Leena Rönkkö http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4422 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Introducing Maker-Inspired Technology in the Finnish Craft Subject – A Case Study from One School https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4418 <p>In the last two decades, the use of technology in Finnish basic education has developed rapidly. The combination of digital and analogue resources is emphasized especially in the maker movement to reduce abstraction in digital equipment. Craft as a learning subject has substantive conditions for offering pupils instruction in both traditional analogue and current digital working methods within the subject area. The purpose of this study was to examine what kind of knowledge and skill development are expressed when three types of maker-inspired technologies consisting of 3D modelling, 3D printing and e-textiles, are integrated into a lesson sequence in craft in Grade 7 in a Finnish basic education school. The study was conducted as an action research cycle consisting of seven lessons within a craft sequence. The data collection method was a questionnaire. The study shows the development of pupils' self-reported knowledge and skills as well as their attitudes towards the technological contents of the lesson sequence. <br>Keywords: craft, sloyd, maker movement, basic education</p> Rasmus Borg, Mia Porko-Hudd, Juha Hartvik Copyright (c) 2021 Rasmus Borg, Mia Porko-Hudd; Juha Hartvik http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4418 Mon, 23 Aug 2021 00:00:00 +0200 Section IX, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4417 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> Piet Ankiewicz, Jonas Hallström Copyright (c) 2021 Piet Ankiewicz, Jonas Hallström http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4417 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section VIII, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4416 <p> </p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br />the introduction to this section.</p> Niall Seery, Mikko Huhtala Copyright (c) 2021 Niall Seery, Mikko Huhtala http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4416 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section VII, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4415 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> David Gill, Rónán Dunbar Copyright (c) 2021 David Gill, Rónán Dunbar http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4415 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section VI, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4414 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> Ari Alamäki, Nina Kilbrink Copyright (c) 2021 Ari Alamäki, Nina Kilbrink http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4414 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section V, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> Kay Stables , Donal Canty Copyright (c) 2021 Kay Stables , Donal Canty http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section IV, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> Virpi Yliverronen, Jeffrey Buckley Copyright (c) 2021 Virpi Yliverronen, Jeffrey Buckley http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section III, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4411 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> Kaiju Kangas, Mika Metsärinne Copyright (c) 2021 Kaiju Kangas, Mika Metsärinne http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4411 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section II, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br>the introduction to this section.</p> John Williams, Maria Svensson Copyright (c) 2021 Juha Hartvik; Williams John , Svensson Maria http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 The Relevance of Trial-and-Error https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4391 <p>The popular problem-solving method ‘trial-and-error’ could be regarded as a low-threshold method that does not support cognitive activity. This opinion can be even emphasized by observing persons who try to find a satisfying solution by trialing with physical objects, because they may look as if they do not think at all. Regarding the trial-and-error-method in more detail, this opinion seems to be deficient. In fact, there are different variations of trial-and-error. Most of them require intensive thinking processes and focus on learning about the problem and its solution options. A pilot study revealed findings and showed that trial-and-error activities initialize important learning processes. It often occurs in several loops, especially if the problem solver is an unexperienced novice in a trial-supporting space. Students of a research-oriented course engaged 15 participants of different experience levels with an obstacle, that should be bridged over with not more than 10 sheets of paper. The analysis of the trials showed, that novices found as capable solutions as more experienced persons did. While they needed more trials, they all developed the essential idea of folding bending-resistant profiles of paper. These results prove that persons are learning while trialing.</p> Kai-Christian Tönnsen Copyright (c) 2021 Kai-Christian Tönnsen http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4391 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Is it Possible to Reveal Tacit Knowledge with ACJ and RGT? https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4341 <p>The tacit knowledge of recognizing quality in student work is difficult to explicate in words, concepts like gut feeling or intuition is sometimes used. Is it possible to reveal such knowledge? Adaptive Comparative Judgment (ACJ) shows a high degree of consistency among teachers when assessing quality in student work. Central to the method is that judges assess the quality of student work and write a comment where their choices are justified. The ACJ procedure, combined with providing comments, makes the implicit ability of assessment to some extent explicit. In this paper, we explore possibilities to combine ACJ with Repertory Grid Technique (RGT) to make in-depth analysis of technology teachers’ assessment practice. The theoretical framework of RGT follows the argument that we interpret our world based on our experiences and provides arguments for claiming that teachers with similar education and work experiences have shared values in their professional practice. Consequently, teachers’ agreement in assessments in the ACJ studies can be a result of shared experiences. This study is a follow-up of a previous study (Hartell, Isaksson Persson, Bartholomew &amp; Strimel, 2018); reasoning will be further investigated and new insights on how to combine ACJ and RGT is reported in this paper.</p> Helena Isaksson Persson, Eva Hartell Copyright (c) 2021 Helena Isaksson Persson http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4341 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Section I, Introduction https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4383 <p> </p> <p><strong>Methods and Agendas in Technology Education</strong></p> <p>Click on the "pdf" button to open and read<br />the introduction to this section.</p> Nicolaas Blom, Marc de Vries Copyright (c) 2021 Juha Hartvik; Nicolaas Blom http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4383 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Students’ Goal Orientations During a Pedagogical Innovation Process https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4381 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Eila Lindfors Copyright (c) 2021 Eila Lindfors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4381 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Student Teachers’ Mental Models of Everyday Control Systems - The Sensors that Operate the Door https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4380 <p>This study aimed to identify student-teachers’ mental models of everyday life control systems to develop appropriate instruction processes that help them understand subject matter knowledge (SMK) and pedagogical content knowledge (PCK) (Shulman, 1987) needed for teaching control issues in K-6. The research group consisted of student-teachers from Beit Berl College, Israel studying in preservice programs for kindergarten and primary school teachers.</p> <p>Introduction: Student-teachers study systems and system controls while experimenting with and coding a robot’s behavior. Prior to this, student-teachers are asked to explain in text and graphics how the ‘automatic door’ works. It is important to understand student-teachers’ perceptions as in their future career as technology teachers they will have to explain these subjects according to their concepts. Methods: The student-teachers’ textual and graphic explanations are analyzed on the followings levels: the student-teachers’ structural and functional characteristics and their control process mental models. Findings and conclusions: It was found that student-teachers’ mental models are partial, most of them have a structural model that contains only the visible components that are part of the operation unit and not the control unit. Moreover, their functional mental models are also missing. However, most of them explain the behavior of the system with rules (If…Then…) and as a sequential process (a,b,c…). From these findings, it is clear that a very systematic instruction unit must be developed to assist the student-teachers to construct their appropriate “runnable” mental models of a self-regulated system and PCK enabling them to teach this topic properly to their pupils.</p> Osnat Dagan Copyright (c) 2021 Osnat Dagan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4380 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Spatial Visualization Skills of Student Teacher Applicants https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4370 <p>Problem-solving is a key element in design and engineering processes for finding answers to challenges and open problems. The use of spatial visualization skills is part of problem-solving in terms of transforming ideas into 2D or 3D form and transferring this thinking into practice in a practical hands-on process. Spatial visualization seems to play a key role in the design, engineering and production processes as well as in various professions. Spatial visualization skills can be considered as an important part of teachers’ multidimensional professional competence as they teach students and guide and tutor their hands-on projects. While educating teachers, it would be important to know the levels of the student teachers’ spatial visualization skills to consider its role in courses and even in admissions. However, there are no existing studies on spatial visualization skills of student teacher applicants. To address this research gap, we pose the following research question: What is the level of spatial visualization skills of student teacher applicants in craft, design and technology teacher education admissions? The data, analyzed with document analysis, includes student teacher applicants' performance in a spatial visualization test (N=89, three tasks) as part of Finnish craft, design and technology teacher education admissions. According to the results, four of the five applicants performed on a good level whilst only four per cent of applicants performed weakly. Since spatial visualization skills can be trained, it is important to recognize student teachers’ weak performance so that it can be enhanced in various courses. This study is part of a larger problem-solving skills evaluation project in CDT teacher education admissions.</p> Rauli Lehtinen, Mikko Huhtala, Eila Lindfors Copyright (c) 2021 Rauli Lehtinen, Mikko Huhtala, Eila Lindfors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4370 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Technological and Inclusive Education https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4368 <p>Research on technological education in interdisciplinary science and social studies (Sachunterricht) in German primary schools emphasizes that children are generally interested in technology. While several STEAM initiatives point towards a growing recognition of technological literacy, the consideration of technology education in interdisciplinary science and social studies is quite underrepresented in practice as well as in research and teacher training. Taking into account the UN-CRPD claims for an inclusive educational system and thus also the right to equally participate in a free society, participation in society through participation in technological development is a fundamental common goal of technological and inclusive education and part of widely recognized technological literacy. It is therefore not well understood how teaching and learning arrangements can consider and satisfy the needs of all different students. The research project the present paper is part of tries to unveil the appearance of student’s basic needs in relation to technological education for all children. This initial quantitative part of a grounded theory study examined the subjective significance of basic psychological needs in interdisciplinary science studies in primary education to allow for a well-reasoned sample choice for subsequent interviews. Quantitative results point towards some revisions regarding the instrument used and several implications on the diversity of students´ needs in science and social studies. Future research is needed with larger samples for factor-analysis.</p> Franz Schröer, Claudia Tenberge Copyright (c) 2021 Franz Schröer, Claudia Tenberge http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4368 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Designerly Play and the Mud Pool https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4367 <p>This paper reports on the introduction of outdoor learning and Forest School experiences to young children by a Forest School and primary-trained teacher and a secondary Forest School and Design and Technology specialist. Their backgrounds allowed the leaders and the class teachers to develop a deeper understanding of how play can lay the foundations for students to access and feel more engaged in their learning. In addition, they discovered that the activity of designerly play was directly linked to developing the ‘characteristics of effective learning’ such as reflection, meta learning and independence, which are essential basic skills in their own right. Developing these skills gave a direct link to ‘what designers do’ and related aspects of learning, such as creativity. The project reported was the result of setting up and running sessions with pupils aged 5 to 7 years of age in three phases over 18 months in Forest School experiences. The outcomes indicate the success of the project in the well-being and engagement of the students and their class teachers, plus the extra insight this gave teachers into their students’ potential designerly capability. It discusses the implications of expanding such a philosophy and the conflicts it will face in the present education of young people.</p> Kimberley Olliff Cooper, Tony Lawler, Chris Raymond, Kay Stables Copyright (c) 2021 Kimberley Olliff Cooper, Tony Lawler, Chris Raymond, Kay Stables http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4367 Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200