Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge

Forfattere

  • Maria Camilla Traberg Aalborg Universitet
  • Karina Vodstrup Johannesen
  • Søren Kristiansen Aalborg Universitet

Sammendrag

Denne artikel analyserer, hvordan unge mennesker i Danmark bliver involveret i
pengespil. Hovedfokus er på den sociale kontekst for unges tidlige spilleoplevelser. Artiklen
bygger på 51 semistrukturerede kvalitative interviews med unge 12–20 årige. Disse
interviews udgør første del af et større longitudinelt studie, der undersøger unge danskeres
veje ind i pengespil. Det teoretiske perspektiv udgøres primært af Howard Beckers interaktionistiske
teorier om ’misbrugs-karrierer’ suppleret med elementer af andre teorier om
social indlæring og identitetsdannelse. Analysen har både været induktiv samt teoretisk
guidet. Det kan konkluderes, at unge menneskers veje ind i pengespil aldrig er en ensom
proces, men i stedet viser de unges fortællinger, at tidlige spilleerfaringer både er socialt
og kulturelt medierede og altid finder sted i sociale kontekster. Til sidst i artiklen
diskuteres forebyggelsestiltag og forslag til fremtidig forskning.

Forfatterbiografier

Maria Camilla Traberg, Aalborg Universitet

Maria Camilla Trabjerg, Cand.scient.soc, er videnskabelig assistent på Institut for
Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Siden maj 2011 har hun
rekrutteret, interviewet og geninterviewet 50 unge samt analyseret og afrapporteret
resultater, som del af et kvalitativt longitudinelt forskningsprojekt om unges
spilinvolvering.

Karina Vodstrup Johannesen

Karina Vodstrup Johannesen, Cand.scient.soc, var først studentermedhjælper og
senere videnskabelig assistent på projektet fra august 2011 til juni 2013.

Søren Kristiansen, Aalborg Universitet

Søren Kristiansen, PhD, er prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på
Aalborg Universitet. Hans primære forskningsinteresse er gambling med specielt
fokus på de sociale dynamikker og på forholdet mellem pengespilsadfærd og den sociale kontekst. Derudover har han forsket i sociale problemer og mikro-sociologisk
teori. Han er forskningsleder på et longitudinelt kvalitative projekt om unges
spilinvolvering.

Nedlastinger

Hvordan referere

Traberg, M. C., Johannesen, K. V., & Kristiansen, S. (2014). Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1603

Utgave

Seksjon

Artikler