Kjennetegn ved unge pokerspillere Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?

Forfattere

  • Niri Talberg

Sammendrag

Tradisjonell forskning på pengespill har fokusert på spilleavhengighet, i liten grad skilt
mellom poker og øvrige pengespill, og har sjelden undersøkt mulige positive sider ved
pokerspill. Innenfor denne tradisjonen finner man at elever med problematisk forhold
til pengespill har lavere karakterer, svakere skoletilknytning og høyere forbruk av rus.
I denne artikkelen undersøkes sammenhengen mellom generell pokerspilling og skolekarakterer
blant 953 elever på videregående skole. Resultatene fra logistiske regresjonsanalyser
viser at pokerspill var mer utbredt blant gutter med gode karakterer enn
blant gutter med middels eller lavere karakterer. Før kontroll for bakenforliggende
variabler, som skoletilhørighet og foreldrenes utdanning, var andelen av gutter med
gode karakterer som hadde spilt bordpoker 59,8 prosent og nettpoker 46,4 prosent,
mot henholdsvis 31,9 prosent og 28,0 prosent blant gutter med middels eller lave
karakterer. Etter kontroll for bakenforliggende variabler og alkoholbruk ble forskjellen
redusert til 54,7 prosent mot 41,3 prosent for bordpoker og 42,8 prosent mot 30,2
prosent for nettpoker. Videre analyser viste at den positive sammenhengen kun gjaldt
for gutter og for lavfrekvent spilling. Resultatene viser en positiv sammenheng mellom
pokerspill og karakterer dersom man ser på pokerspillere generelt, noe som altså er
motsatt av det man finner blant ungdom med pengespillproblemer. Artikkelen drøfter
årsaker til at poker kan fremstå mer attraktivt for gutter med gode karakterer og
hvorfor vi ikke finner de samme resultatene blant jenter.

Forfatterbiografi

Niri Talberg

Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, stipendiat

Nedlastinger

Publisert

2017-07-07

Hvordan referere

Talberg, N. (2017). Kjennetegn ved unge pokerspillere Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2206

Utgave

Seksjon

Artikler