[1]
Hegna, K. 2013. Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring – tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for ungdomsforskning. 13, 1 (jan. 2013).